Hygiejne

Vi overholder de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.
Tandklinikker er underlagt strenge hygiejnekrav – de samme krav, som gælder for operationstuerne på hospitaler. Efter hver patient bliver behandlerrum vasket af med sæbe og afsprittet. Instrumenter varmebehandles, vaskes med sæbe og pakkes i sterile engangsposer, som autoklaveres. Der sættes datomærkning på alle indpakninger, så man sikrer, at alle instrumener altid er sterile. Instrumenterne kan holde sig sterile i indpakningerne i 3 måneder. De instrumenter, der ikke har været brugt indenfor datomærkningen, skal pakkes i nye poser og autoklaveres igen. Der føres kontrol med vores autoklaver hver dag, så der er dokumentation på at de lever op til kravene.